Posted on Leave a comment

有关兄弟的名言

 有关兄弟的名言

 1、骨肉之间,多一分浑厚,便多一分天性,是非上不必太明。——黄宗义

 2、兄弟虽有小忿,不废雠亲。—— 左丘明

 3、仁人之于弟也,不藏怒焉,不宿怨焉,亲爱之而已矣。——孟子

 4、登高回首坡垅隔,惟见乌帽出复没。—— 苏轼

 5、梦中相聚笑,觉见半床月。(https://90h.me/)——李贺

 6、客舍休悲柳色新,东西南北一般春,若知四海皆兄弟,何处相逢非古人。——陈刚中

 7、一尺布,尚可缝,兄弟两人不能相容。

 8、衣服破,尚可补;手足断,难得连。

 9、本是同根生,相煎何太急。

 10、兄弟阋于墙,外御其务(侮)。—— 《诗经

 11、长兄如父,长嫂如母。——佚名

 12、兄弟和顺家必昌。

 13、互不尊重的兄弟就会变成外人。——柯尔克孜族

 14、姐妹连肝胆,兄弟同骨肉。

 15、朋友乃平常亲爱,兄弟为患难而生。——旧约

 16、世间最难得者兄弟。——程允升

 17、须联同气之欢,毋伤一本之谊。

 18、忆今之人,莫如兄弟。——诗经

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注