Posted on Leave a comment

哲理诗大全

 哲理诗大全

 1、《赋得古原草送别

 唐·白居易

 离离原上草,一岁一枯荣。
 野火烧不尽,春风吹又生。
 远芳侵古道,晴翠接荒城。
 又送王孙去,萋萋满别情。

 2、《望岳

 唐·杜甫

 岱宗夫如何,齐鲁青未了。
 造化钟神秀,阴阳割昏晓。
 荡胸生层云,决眦入归鸟。
 会当凌绝顶,一览众山小。

 3、《春日

 宋·朱熹

 胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。
 等闲识得东风面,万紫千红总是春。

 4、《惠崇春江晚景

 宋·苏轼

 竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。
 蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。

 5、《题西林壁

 宋·苏轼

 横看成岭侧成峰,远近高低各不同。
 不识庐山真面目,只缘身在此山中。

 6、《登鹳雀楼

 唐·王之涣

 白日依山尽,黄河入海流。
 欲穷千里目,更上一层楼。

 7、《乌衣巷

 唐·刘禹锡

 朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。
 旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家。

 8、《游山西村

 宋·陆游

 莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。
 山重水复疑无路,柳暗花明又一村。
 箫鼓追随春社近,衣冠简朴古风存。
 从今若许闲乘月,拄杖无时夜叩门。

 9、《水调歌头

 宋·苏轼

 明月几时有,把酒问青天。
 不知天上宫阙,今夕是何年。
 我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,
 高处不胜寒。
 起舞弄清影,何似在人间。
 转朱阁,低绮户,照无眠。
 不应有恨,何事长向别时圆?
 人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,
 此事古难全。
 但愿人长久,千里共婵娟。

 10、《次北固山下

 唐·王湾

 客路青山下,行舟绿水前。
 潮平两岸阔,风正一帆悬。
 海日生残夜,江春入旧年。
 乡书何处达,归雁洛阳边。

 11、《春日行

 唐·李白

 深宫高楼入紫清,金作蛟龙盘绣楹。
 佳人当窗弄白日,弦将手语弹鸣筝。
 春风吹落君王耳,此曲乃是升天行。
 因出天池泛蓬瀛,楼船蹙沓波浪惊。
 三千双蛾献歌笑,挝钟考鼓宫殿倾,
 万姓聚舞歌太平。
 我无为,人自宁。
 三十六帝欲相迎,仙人飘翩下云軿。
 帝不去,留镐京。
 安能为轩辕,独往如窅冥。
 小臣拜献南山寿,陛下万古垂鸿名。

 12、《游太平公主山庄

 唐·韩愈

 公主当年欲占春,故将台榭压城闉。
 欲知前面花多少,直到南山不属人。

 13、《雪梅

 宋·卢梅坡

 有梅无雪不精神,有雪无俗了人。
 日暮诗成天又雪,与梅并作十分春。

 14、《登飞来峰

 宋·王安石

 飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。
 不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

 15、《过松源晨炊漆公店

 宋·杨万里

 莫言下岭便无难,赚得行人空喜欢。
 正入万山圈子里,一山放过一山拦。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注